top of page

BESØK

VERFTET

Bratteklev skipsverft er det eneste bevarte verftet fra seilskutetida i Norge. Museet består i dag av diverse bygninger tilknyttet driften av verftet og arbeidet på den utendørs beddingen.

 

Bygningsmiljø

Det unike bygningsmiljøet på Bratteklev er bygget opp rundt beddingen som ble etablert i 1868. I ulike steg ble nye bygg reist ettersom behovene utviklet seg. Sentralt står sagbruket der tilvirkningen av emner og lagring av plank foregikk. Mellom saga og spanteplanet ligger beddingen. Her ble skrogene reist og sjøsatt. Beddingen gir et godt inntrykk av dimensjonene og premissene skipene ble bygget under. Smia ligger over de andre bygningene og fremstår i dag med stor grad av autentisitet. Her ble beslag, verktøy og annen utrustning laget. Foruten et eget trankokeri, seilloftet og båthuset, er det store kaianlegget iøynefallende. Dette ble brukt til opplag for rederiet etter at verftet var lagt ned, og er i likhet med hele området fredet av Riksantikvaren.   

 

Gjenstandssamling

Bygningene rommer et stort antall større og mindre gjenstander relatert til verfts- og rederivirksomheten. Alt fra verktøy, maskiner, benker, materialer, og diverse sjøfartrelaterte gjenstander er tatt vare på og gir i dag et unikt inntrykk av arbeidet på stedet.

 

Utstillinger

Bratteklev tilbyr små utstillinger som viser noen av gjenstandene i kontekst. På saga står dampmaskinen fra 1874 og det store drivverket som foredelte krafta ut til sagene og høvlene i etasjen over. Materialhaugene ligger enda stablet mellom arbeidsbenkene og verktøy. Her er det også laget en egen utstilling som viser alle skipene bygget på Bratteklev og en gjenstandsutstilling som viser ulike sider ved skipsbyggingen. På den utendørs beddingen står en fotoutstilling som viser stedet under reisningen av ORA, det siste dampskipet bygget ved verftet. I båthuset vises noen av småbåtene som var i bruk ved rederiet frem. Her står tradisjonelle sjekter, prammer og en livbåt i tre.   

 

Området

Vårt museum byr også på et vakkert område og kaier for å betrakte livet på fjorden. Her er benker og bord og muligheten til å kjøpe kaffe og is i kiosken.

P6011413.jpg
P6021848.jpg
P6021672.jpg
P6021969.jpg
bottom of page