top of page

OM

HISTORIE

Bratteklev skipsverft ligger midt i Galtesund, på Tromøya utenfor Arendal. Her kan du vandre gjennom historie fra så langt tilbake som seilskutetiden på et tilnærmet komplett gammelt skipsverft. Bratteklev med bygninger, anlegg og gjenstander representerer et unikt stykke norsk skipsfarts- og kulturhistorie, og er en viktig del av den maritime kulturarven i Arendal.

 

Ole Bertinius Sørensen (1836-1916) kjøpte eiendommen Bratteklev i 1865. Her bygget han et familiehjem, og stedet ble base for hans rederivirksomhet og bygging av først seilskuter og senere dampskip, ja til og med et lite motordrevet skip. I Bratteklev etablerte han et sagbruk og høvleri, en smie og midlertidig også et trankokeri, som følge av at han engasjerte seg i hval- og selfangst, samt et mekanisk verksted.

 

Ved Bratteklev skipsverft ble det i perioden 1868 til 1924 bygget 14 skip; åtte seilskuter, fem dampskip, hvorav to i stål, og en skonnert med dieselmotor. Fra 1924 og frem til andre verdenskrig ble det utrustet skip og foretatt reparasjoner ved verftet. I nyere tid, helt frem til 2002, har det ligget skip i opplegg i Bratteklev.

 

For 150-200 år siden var det mange skipsverft langs Sørlandskysten. Det er dessverre få verft igjen som kan vise nåtiden arbeidet, utstyret og maskinene som ble brukt for å bygge skuter som kunne seile på alle verdens hav. Bratteklev skipsverft er nær intakt, og det er i dag tilrettelagt for at besøkende skal få innsikt i denne familiens historie, satsing på sjøfart, skipsbygging og lære om utøvelse av stolte håndverkstradisjoner.

 

Ved å besøke det historiske kulturminnet på Bratteklev, kan du oppleve og lære mer om blant annet:

  • Beddingen  -  Skutene ble bygget utendørs, og beddingen var byggestedet for skipsskrogene. Du får innsikt i kjennetegnene på en god bedding. På beddingen er det stilt ut bilder som viser størrelsen på skipene og ulike faser i byggingen av et skip.

  • Sagbruket  -   Prosessen fra tømmer til byggematerialer. Rammesagen i Bratteklev var ikke den største, men den som kunne sage de lengste lengdene i distriktet. Sagene ble drevet av et removerføringssystem som opprinnelig ble drevet av en dampmaskin.

  • Verktøy  -  Det var mye tømrerarbeid som krevdes for å bygge et skip. På beddingen sto skipene fra halvannet til seks år før de ble sjøsatt. Så ble skipene rigget og utrustet ved kaia.

  • Smia  -  Smia var viktig både for utvikling og vedlikehold av verktøyet på verftet, men også til utrusting av skip.

  • Teknologiutvikling og industrialisering fører etter hvert til overgang fra seilskip til dampskip, og utviklingen i skipene som ble bygget i Bratteklev over en 60 års periode er betydelig.

  • Ingen av skipene eksisterer lengre, men på et verft var det flere mindre tradisjonsbåter som ble brukt i dagliglivet. Noen av disse er utstilt på Slippen.

  • Rederne på den tiden var ofte samfunnsbyggere. Dukkestuen ved siden av Spanteplanet er en liten modell av Færvik kirke som stod ferdig i 1884.

 

bottom of page