top of page

OM

Bratteklev var et typisk skipsverft i Arendal under den siste perioden av seilskutetiden på andre halvdel av 1800-tallet. Herfra ble det drevet rederi fra våningshuset, mens det ble bygget 120-fots barker på beddingen vegg i vegg. Skuter som senere ble sendt i trafikk fra Kapp det gode håp i sør til Newfoundland i nord.

 

Bratteklev rommer i dag materielle spor og minner fra denne omfattende virksomheten; minner om sjøfartsamfunnet som preget Sørlandet, om arbeidsliv og håndverkskompetanse, om entreprenørskap og satsning, om vekst og stagnasjon. I tingene etterlatt etter skipsbygging og seilas finner vi spor etter håndkraft og omsorg, teknologi og smarte løsninger, forståelse for materialenes egenskaper og taus kunnskap.  

Velkommen til Bratteklev skipsverft - et historisk kulturminne! 

P6022047.jpg

HISTORIE

Bratteklev skipsverft ligger midt i Galtesund, på Tromøya utenfor Arendal. Her kan du vandre gjennom skipsfartshistorie fra 1870-årene på et tilnærmet komplett gammelt skipsverft. Skipsverftet med bygninger, anlegg og gjenstander representerer et unikt stykke norsk skipsfarts- og kulturhistorie, og er en viktig del av den maritime kulturarven i Arendal.

AKTIVITETER

På Bratteklev jobber vi i dag med bevaring, formidling, dokumentasjon og videreutvikling av skipsverftet som kulturarena i Arendal.

P6021794.jpg
P6021628.jpg

ORGANISERING

Bratteklev skipsverft er organisert som en stiftelse til nytte for allmennheten og drift sikres gjennom bidrag fra Arendal kommune og Agder fylkeskommune. 

bottom of page