top of page

OM

ORGANISERING

Bratteklev skipsverft er et autentisk skipsverft fra seilskutetiden. Stedet ble fredet av Riksantikvaren i 1993. Det historiske skipsverftet drives i dag av Stiftelsen Bratteklev skipsverft, som ble opprettet 7. desember 2015 av familien Smith-Sørensen, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune (nå Agder fylkeskommune).

 

 

 

Formålet med stiftelsen er å bevare og utvikle bruken av bygninger, bygningsmiljø og samlingene til nytte for allmenheten.

 

Stiftelsen samarbeider faglig med Aust-Agder museum og arkiv IKS, og er med i Nasjonalt museumsnettverk for sjøfart (Sjøfartsnettverket). I tillegg er Bratteklev skipsverft en sosial møteplass for frivillige som er interessert i det gamle skipsverftet. De frivillige bidrar i kulturformidlingen, ved arrangementer, i utviklingen av anlegget og med løpende vedlikehold.

 

Styret i stiftelsen:

Jannecke Smith-Sørensen Ebbesen (leder)

Finn Olav Andersen (nestleder)

Solveig Helljesen

Gaute Christian Molaug

Birgitte Smith-Sørensen

 

Stiftelsens faste bidragsytere er:

Visning_hovedlogo kopi.png
Akom_logo_hoyre.png
bottom of page