top of page

OM

AKTIVITET

Bratteklev skipsverft er et levende kulturminne fra seilskutetida. Stiftelsen jobber med bevaring, formidling, dokumentasjon og videreutvikling av Bratteklev skipsverft.

Bevare og dokumentere

Bratteklev skipsverft omfatter fem bygninger, utenomhusområder inklusiv beddingen og deler av et kaianlegg. Hele området er fredet av Riksantikvaren, noe som setter krav til renovering og vedlikehold etter antikvariske prinsipper. De senere årene har det vært gjennomført rehabilitering av konstruksjoner og overflater. 

I løpet av de nærmeste årene vil det være behov for å rehabilitere kaianlegget for å stoppe den pågående eroderingen som kaia og bryggene innenfor nå er utsatt for.

 

Til verftet hører en betydelig samling gjenstander bestående av verktøy, maler, maskiner og utstyr, alt med koblinger til aktiviteter ved verftet. Disse gjenstandene jobbes det kontinuerlig med å registrere, kartlegge og utforske. Oversikten gir et godt utgangspunkt for sikker forvaltning og vedlikehold av gjenstandene.

Formidle og utvikle

Formidling er sentralt for aktivitetene ved Bratteklev i dag, og vi tar imot besøkende innenfor åpningstider eller skoleklasser og andre grupper. Vi tilbyr kunnskap om en viktig del av norsk sjøfartshistorie og er åpne for dialog med besøkende, slik at vi sammen kan reflektere over fortiden med den informasjon som er tilgjengelig og fortidens betydning for nå- og fremtiden.

På Bratteklev har vi målsetning om å skape meningsfull aktivitet for nærmiljø som for turistene.

bottom of page