Priser/Omvisninger

Prisene gjelder for omvisninger på Bratteklev skipsverft, anbefalt tid 60-90 minutter. Bygningene er kun åpne for besøkende i følge med en omviser fra stiftelsen. Omviseren vil fortelle historien til stedet, gi informasjon om håndverkene tilknyttet skipsbygging og hvordan blandingsøkonomi var vanlig på skipsverft fra denne tiden. 

Hverdager, i åpningstiden
Voksne: 100 kroner pr. person
Studenter: 50 kroner pr. person
Barn 0-15 år: Gratis
 
Billettprisen inkluderer omvisning av grupper på minimum 10 personer.
 
Omvisning i helger: Billettpris + 1.700 kroner
Omvisning med enkel servering (catering) hverdager og helger: Billettpris + 2.500 kroner + 400 kroner pr. time + catering.
Omvisning med servering (catering) hverdager og helger: Billettpris + 5.000 kroner + 400 kroner pr. time + catering.
Fakturaen fra cateringselskapet betales direkte av de besøkende og uten påslag fra stiftelsens side.

Det er gratis for grunnskoler og videregående skoler å få omvisning på Bratteklev skipsverft.

Prisene gjelder fra 1. mai 2018