Besøk oss!

Ved å besøke Bratteklev skipsverft vil du kunne vandre gjennom skipsfartshistorie fra 1870-årene på et tilnærmet komplett gammelt skipsverft. Skipsverftet med bygninger og gjenstander representerer et unikt stykke norsk skipsfarts- og kulturhistorie. Gjenstandene er tatt vare på, og finnes i sine opprinnelige miljøer. Bratteklev ble fredet av Riksantikvaren i 1993. Deler av anlegget ble åpnet for publikum i 2017. Det tas sikte på at anlegget holder åpent fra mai til september. 

FERGE til bratteklev

Nå blir det mulig å ta ferje til Merdø og hoppe av på Bratteklev! Fergene (M/F Trau og M/S Pellærn) kjører alle dager i skolens sommerferie. Tilbudet gjelder i museets åpningstider, dvs tirsdag, onsdag og torsdag kl 12.00 - 15.00. Ferja går fra Arendal kl 11:30, 12:30 og 13:30, og fra Merdø hver hele time fra kl 12:00 - 14:00.

Tv Agder og Kultur Glimt laget i 1999 en serie i to deler om "Sørensen i Bratteklev". Se dem her!

 


 
Sam_B.jpg

SAM BUGGE

Daglig leder
+47 977 68 100

Sam kommer fra stillingen som driftsleder ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Han er sjøkaptein og har studert historie ved Universitetet i Oslo. Siden 2015 har han vært leder i Aust-Agder Fortidsminneforening avdeling Kystkultur.

 

 
 

Hva kan vi hjelpe deg med?


stiftelsen

Stiftelsen Bratteklev skipsverft har som formål å bevare og utvikle bruken av bygninger, bygningsmiljø og samlinger tilknyttet Bratteklev skipsverft, i samsvar med fredningsvedtak og bruksrett, til nytte for allmenheten.

Stiftelsen ble opprettet av familien Smith-Sørensen, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune 7. desember 2015. Familien har overdratt en grunnkapital bestående av bygningsmasse med gjenstander til stiftelsen, og Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune bidrar årlig med driftstilskudd til stiftelsen. I tillegg til driftstilskuddene, vil stiftelsen arbeide aktivt for å finansiere prosjekter som skal sikre realisering og utvikling av kulturminnet Bratteklev skipsverft.

 

STYRETS LEDER:
Jannecke Smith-Sørensen Ebbesen

NESTLEDER:
Nils Johannes Nilsen

STYREMEDLEMMER:
Birgitte Smith-Sørensen
Hilde Marianne Larsen Austarheim
Einar Halvorsen

VARAMEDLEMMER:
Aage Rasch Bibow
Mona Smith-Sørensen
Marianne Eldorhagen
Haagen Severin Nilson Poppe
Roar Gundersen