Hvalbåtene DS «Neptun» og DS «Jupiter»

Hvalbåtene DS «Neptun» og DS «Jupiter» begge på ca. 74 fot, ble bygd i stål på Bratteklev i henholdsvis 1884 og 1886. Begge hadde kompound dampmaskin (2 cyl). Det finnes en dampmaskin som ligner i samlingen på Bratteklev. 

Begge hvalbåtene ble solgt i 1894 til Klaveness i Sandefjord og videre solgt i 1905 til Johan Bryde i Sandefjord. 

Den moderne hvalfangsten i Afrika (basert på Sven Foyns fangstredskaper) startet i 1908 med opprettelse av selskapet The South African Whaling Company. Man bygde opp en landstasjon på Bluff ved Durban i Sør-Afrika i 1908. Det var Bryde fra Sandefjord som var pådriver. 

I 1908/1909 ble de to hvalbåtene solgt til A/S South African Whaling Co og fanget fra landstasjonen Bluff. 

«Neptun» forliste i 1913, «Jupiter» fikk senere andre eiere - antagelig i Durban - og havarerte først i 1936. Bildene under er en modell av “Neptun”.

 
 
Ida Monrad Haugen