Guider for sommersesongen 2018 søkes!

Stillingen passer historieinteresserte studenter eller andre med særskilt lokalhistorisk interesse. Arbeidet omfatter omvisning/guiding på verftet i sommer, samt lettere forefallende arbeide. Lønn og vilkår etter gjeldende tariff. Kontakt daglig leder Sam Bugge hvis du er interessert!

Ida Monrad Haugen