Daglig leder for Stiftelsen Bratteklev skipsverft

Sam Bugge tiltrådte som daglig leder for Stiftelsen Bratteklev skipsverft 1. mars 2018. Han kommer fra stillingen som driftsleder ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Sam er sjøkaptein og har studert historie ved Universitetet i Oslo. Siden 2015 har han vært leder i Aust-Agder Fortidsminneforening avdeling Kystkultur. Vi ønsker han velkommen!

Ida Monrad Haugen