velkommen til bratteklev skipsverft

Ved å besøke Bratteklev skipsverft vil du kunne vandre gjennom skipsfartshistorie fra 1870-årene på et tilnærmet komplett gammelt skipsverft. Skipsverftet med bygninger og gjenstander representerer et unikt stykke norsk skipsfarts- og kulturhistorie. Gjenstandene er tatt vare på, og finnes i sine opprinnelige miljøer. Det er et levende museum hvor det fortsatt lukter av sjø og tjære. Bratteklev ble fredet av Riksantikvaren i 1993.